sreda, 27. november 2019


Vprašanja in odgovori

1. V prilogi k Poslovniku ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki obravnava obvezno vsebino vloge za zahtevo za oceno ustavnosti oz. zakonitosti, so kot obvezna sestavina vloge navedena osebna imena poslancev, ki vlagajo zahtevo. Glede na to, da imena poslancev niso podana nas zanima, ali se od nas pričakuje da imena ‘abstrahiramo’ v besedno zvezo ‘osebna imena poslancev’, ali je v tem primeru ustrezno postopati kako drugače?

Glede na to, da ste tekmovalci ob smiselni uporabi določb o sestavinah vloge vezani tudi na določbe Pravil tekmovanja glede anonimnosti tekmovalcev, je Vaš predlog z abstrahiranjem primeren. 


2. V prilogi k poslovniku ustavnega sodišča RS, ki obravnava obvezno vsebino vloge za oceno ustavnosti, je določeno, da mora zahteva vsebovati številko Uradnega lista Republike Slovenije ali drugega uradnega glasila, v katerem je izpodbijani predpis objavljen. Zanima nas, kako lahko to rešimo, glede na to, da je to fiktiven zakon, v katerem te številke ni.

Vse obvezne sestavine vloge, ki jih ni mogoče zapolniti z dostopnimi podatki, naj ekipe abstrahirajo na način, ki je skladen s Pravili tekmovanja glede anonimnosti tekmovalcev.


3. Ali je poslanec odstopil v času med vložitvijo zahteve in vložitvijo odgovora na zahtevo?

Da, poslanec je odstopil po vložitvi zahteve in pred odgovorom na zahtevo.


4. Našo ekipo zanima kakšno pravno vrednost ima besedilo, ki je v primeru za letošnje tekmovanje postavljeno pred zakonske člene in se začne z naslovom Aktivna natalitetna politika. Gre morda za gradivo, ki je spremljalo sprejem zakona in se je zato nanj smiselno sklicevati?"

Besedilo tvori dejansko stanje primera. Ekipe se torej na navedbe v tem besedilu lahko sklicujejo kot na upoštevno dejansko stanje.

torek, 29. oktober 2019

sobota, 23. marec 2019

FINALE

V petek, 22. marca, je na Ustavnem sodišču potekalo finale jubilejnega X. Pitamičevega tekmovanja študentov prava.

Soočili sta se ekipi Teodor v vlogi pobudnika / pritožnika (ki so jo sestavljali Gal Gračanin, Jure Klajder in Klemen Kreča) ter ekipa Hipaz (ki so jo sestavljali Eva Milošič, Gašper Moškotevc in Blaž Murko) v vlogi Državnega zbora in Specializiranega državnega tožilstva.

Na simulirani javni obravnavi so sodili sodniki doc. dr. Jadranka Sovdat, nekdanja predsednica Ustavnega sodišča, Franc Testen, nekdanji predsednik Ustavnega in Vrhovnega sodišča ter prof. dr. Igor Kaučič, redni profesor ustavnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Sodni senat je po posvetovanju in po krajši slovesnosti razglasil, da je na X. Pitamičevem tekmovanju zmagala ekipa 

Teodor 

v zasedbi Gal Gračanin, Jure Klajder in Klemen Kreča.

Zmagovalna ekipa je poleg plakete in knjižnih nagrad kot posebno nagrado prejela tudi prakso pri Odvetniški družbi Zdolšek, ki sta jo v njenem imenu podelila Katja Zdolšek in Jakob Ahačič.
 
 
Nagrado za najboljši pisni izdelek je prav tako prejela ekipa Teodor. Poleg plakete ji je kot posebno nagrado Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki zagotovila enomesečno prakso. Odvetniško pisarno sta zastopala Uroš Čop in Matija Urankar.
 
Sodni senat je podelil še nagrado za najboljšega govorca na finalnem delu, ki jo je prejel Gašper Moškotevc iz ekipe Hipaz. Poleg plakete je prejemniku te plakete kot posebno nagrado Odvetniška družba Čeferin in partnerji zagotovila opravljanje prakse. Nagrado je v imenu odvetniške pisarne podelil Uroš Pogačnik.

Sodni senat je članom drugouvrščene ekipe Hipaz (v zasedbi Eva Milošič, Gašper Moškotevc in Blaž Murko) podelil pokale, pokale pa sta prejeli tudi ekipi Gorgias (v zasedbi Peter Podržaj, Nadja Strle in Gaja Tanko) ter Hekataj (v zasedbi Karin Blatnik, Tjaša Kalin in Živa Korenjak), ki sta se uvrstili na tretje mesto.

Fotografije s finala bodo objavljene naknadno.