četrtek, 4. april 2024

FINALE
XII. PITAMIČEVEGA TEKMOVANJA


Organizacijski odbor XII. Pitamičevega tekmovanja z veseljem sporoča, da je na finalnem soočenju, ki je potekala med ekipama Julijan in Scaevola zmagala ekipa 

Scaevola,

ki jo sestavljajo:

Ana Mulej, Rok Tretjak in Sven Pungartnik Rauter.

   

II. mesto je zasedla ekipa Julijan, ki jo sestavljajo:

Jakob Mišič Jančar, Kristian Zupan Todorović in Ambrož Korljan.Na III. mesto sta se uvrstili ekipi:

Kasij v sestavi: Benjamin Marenče, Lenart Prevec in Kristjan Krapež,

in 

Ulpijan v sestavi Miha Pilič Turk, Marcel Ritlop in Rok NemecNagrado za najboljši pisni izdelek je prejela ekipa Celz, ki jo sestavljajo Špela CverleTine Abram in Luka Erzetič.

Sodni senat je podelil še nagrado za najboljšega govorca na finalnem delu, ki jo je prejel Rok Tretjak iz ekipe Scaevola


Vsem nagrajenim iskreno čestitamo!

 

četrtek, 28. marec 2024

V petek, 29. marca, bo v razpravni dvorani Ustavnega sodišča potekalo

FINALE

XII. Pitamičevega tekmovanja študentov prava 


V finalu se bosta soočili ekipi JULIJAN v vlogi vlagatelja in ekipa SCAEVOLA v vlogi Državnega zbora.


Sodni senat bodo sestavljali:

prof. dr. Matej Accetto, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije

akad. zasl. prof. dr. dr. h. c. mult. Janez Kranjc in

zasl. prof. dr. Igor Kaučič.ponedeljek, 18. marec 2024

 POLFINALE

V polfinale XII. Pitamičevega tekmovanja so se uvrstile naslednje ekipe (po abecednem vrstnem redu):

Julijan

Kasij

Ulpijan

Scaevola


Z žrebom je bilo določeno, da bosta ekipi Kasij in Ulijan nastopali kot vlagatelja, ekipi Julijan in Scaevola pa bosta nastopali kot Državni zbor.


V polfinalu bodo kot sodnice oz. sodniki odločali:

ustavna sodnica doc. dr. Špelca Mežnar

ustavna sodnica doc. dr. Neža Kogovšek Šalamon

dr. Sebastian Nerad, generalni sekretar Ustavnega sodišča

dr. Maja Bogataj Jančič, vodja Inštituta za intelektualno lastnino

dr. Aleš Završnik, direktor Inštituta za kriminologijo

dr. Marjan Kos, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

sreda, 13. marec 2024

 Uporaba elektronskih naprav

Organizacijski odbor in njegovi člani so prejeli nekaj vprašanj, ali je na ustnem delu dovoljena uporaba elektronskih naprav.

Ker to vprašanje ni urejeno v pravilih je bila sprejeta odločitev, da se uporaba elektronskih naprav v četrtfinalu dovoli.

Vsaka uporaba mora biti skladna z Izjavo o samostojnem delu in seznanjenosti s pravili, ki so jo tekmovalke in tekmovalci podpisali, in biti takšna, da neutemeljeno ne moti drugih tekmovalcev.

Organizacijski odbor se bo na podlagi izkušenj s četrtrfinalom odločal o tem, ali uporabo elektronskih naprav dovoli v polfinalu in finalu.