ponedeljek, 30. november 2015

NOVO VPRAŠANJE

Pozdravljeni!

Prejeli smo novo vprašanje:

Ali je ustanovitelj oz. soustanovitelj zasebne osnovne šole v katero sta starša nameravala vpisati A.A. katoliška oz. muslimanska verska skupnost?

Da.

Lep pozdrav

torek, 24. november 2015

ODGOVORI NA ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Lepo pozdravljeni!Od tekmovalnih ekip smo do sedaj prejeli 4 vprašanja, za katera je Organizacijski odbor sestavil naslednje odgovore.


1. Presojo katerega akta sta zahtevala starša? Ustavnega zakona ali novele zakona ZOFVI?

Starša sta zahtevala ustavnosodno presojo obeh aktov.
2. »Drugi odstavek 86. člena ZOFVI se spremeni tako, da se glasi:
Zasebnim šolam, ki so v letu 2012  izvajale javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, ..." Kdaj je bila objavljena odločitev US RS glede na leto 2012? 

Primer od tekmovalcev zahteva, da sami poiščejo relevantno sodno prakso Ustavnega sodišča Republike Slovenije.
3. Je šlo pri omenjeni odločitvi US RS za dejansko odločitev, ki jo moramo najti, ali za fiktivno za potrebe primera? 

Organizacijski odbor se je pri snovanju primera oprl na obstoječo sodno prakso Ustavnega sodišča Republike Slovenije.
4. Vpis v osnovne šole je obvezen (v nasprotnem primeru posreduje CSD in sledijo ostali postopki); v našem primeru je otrok A.A. star že 6 let in starša bi ga morala vpisati v osnovno šolo že februarja. Kljub temu pa je vprašanje ("Ali imata starša pravni interes za sprožitev


postopka pred Ustavnim sodiščem, glede na to, da njun otrok še ni vpisan v šolo?") zastavljeno tako, kot da otrok sploh še ni vpisan v nobeno osnovno šolo. Obveznost vpisa v osnovno šolo določa Zakon o osnovni šoli v 44. in 45. členu, posledice nevpisa pa v 102. členu istega zakona.


Otrok je imel rojstni dan 19. januarja, vendar ta podatek glede na 46. člen Zakona o osnovni šoli ni bistvenega pomena.Za nadaljnja vprašanja smo vam še vedno dostopni.

Lep pozdrav