petek, 16. december 2016

Odgovor na šesto postavljeno vprašanje


Dragi tekmovalci VIII. Pitamičevega tekmovanja,

prejeli smo še šesto zastavljeno vprašanje. V nadaljevanju si lahko preberete vprašanje in odgovor nanj.

Vprašanje: Kako naj v memorandumu označimo ministrovo uredbo?

Odgovor: Skupine se lahko same odločijo za primerno oznako, lahko pa se zadovoljijo tudi z zapisom 
"(Ur. l. RS št. ...)".

Odgovor na peto postavljeno vprašanje


Dragi tekmovalci VIII. Pitamičevega tekmovanja,

prejeli smo še peto zastavljeno vprašanje. V nadaljevanju si lahko preberete vprašanje in odgovor nanj.

Vprašanje: Ali tudi po zavrnitvi Uredbe Predsednice RS s strani Državnega zbora še vedno teče kazenski postopek zoper občane?

Odgovor: Ker primer ne omenja, da bi se kazenski postopki ustavili, lahko skupine izhajajo iz predpostavke, da postopki še vedno tečejo.

sreda, 14. december 2016

Odgovor na četrto postavljeno vprašanje


Dragi tekmovalci VIII. Pitamičevega tekmovanja,

prejeli smo še četrto zastavljeno vprašanje. V nadaljevanju si lahko preberete vprašanje in odgovor nanj.

Vprašanje: V besedilu primera je zapisano, da so države preventivno popolnoma zaprle meje, nato pa je v nadaljevanju primera navedeno, da se je Državni zbor lahko sešel, k čemur je pripomoglo tudi dejstvo sprostitve mej. Ali omenjena popolna zapora mejnih prehodov pomeni popolno neprehodnost med državami, ali zgolj otežen prehod za civilno prebivalstvo?

Odgovor: Iz besedila primera dokaj jasno izhaja, da je šlo za popolno zaporo meja, ki pa se je po uvedbi karantene sprostila. Prehod meje je bil torej do že omenjene sprostitve nemogoč.


torek, 13. december 2016

Odgovor na tretje postavljeno vprašanje


Dragi tekmovalci VIII. Pitamičevega tekmovanja,

prejeli smo še tretje zastavljeno vprašanje. V nadaljevanju si lahko preberete vprašanje in odgovor nanj.

Vprašanje: Ali pobudniki izpodbijajo zakonsko podlago, ki ministru omogoča, da z odredbo vzpostavi karanteno? 

Odgovor: Da. 

četrtek, 8. december 2016

Odgovor na drugo postavljeno vprašanje


Dragi tekmovalci VIII. Pitamičevega tekmovanja,

prejeli smo še drugo zastavljeno vprašanje. V nadaljevanju si lahko preberete vprašanje in odgovor nanj.

Vprašanje: V besedilu piše, da je trideset občanov prizadetih občin sestavilo vlogo, v kateri so zahtevali presojo ustavnosti uredbe. Zanima nas, ali gre za pooblaščene predlagatelje in zahtevo za presojo ustavnosti ali ta glagol izraža zgolj subjektivna pričakovanja občanov.

Odgovor: Podatek o tem ni na voljo, tako da se lahko študenti opredelijo do obeh možnih situacij, prav tako pa se lahko opredelijo samo do možnosti, da je z otroki ostal njihov oče (ali drugi svojci).

Odgovor na postavljeno vprašanje


Dragi tekmovalci VIII. Pitamičevega tekmovanja,

ena od prijavljenih ekip je poslala vprašanje, ki se nanaša na razjasnitev primera. Vsem vam posredujemo zastavljeno vprašanje ter odgovor nanj.

Vprašanje: Državni zbor na seji 2. septembra 2016  ni potrdil predsedničine uredbe z zakonsko močjo. Kaj pa se je zgodilo z izrednim stanjem? Ali še traja?

Odgovor: Glede na to, da primer ne vsebuje podatkov, iz katerih bi lahko sklepali, da je Državni zbor izredno stanje odpravil, lahko pri pisanju memoranduma in odgovora nanj izhajate iz predpostavke, da izredno stanje še traja.