Prijava


I. Prijavnica


Prijavnica se nahaja tukajPrijavnico pošljite priporočeno po pošti do srede, 30. oktobra 2019 na naslednji naslov: 

Pitamičevo tekmovanje študentov prava

Pravna fakulteta UL
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

s pripisom: "Prijava na XI. Pitamičevo tekmovanje".


II. Obvezna priloga za vsakega člana ekipe

Kopija potrdila o vpisu v študijskem letu 2019/2020 ali potrdilo fakultete, da je član ekipe v študijskem letu 2019/2020 vpisan na fakulteto.


III. Obvezna priloga za celotno ekipo