Prijava


I. Prijavnica


Prijavnica se nahaja tukajPrijavnico pošljite priporočeno po pošti do četrtka, 26. oktobra 2023 na naslednji naslov: 

Pitamičevo tekmovanje študentov prava

Pravna fakulteta UL
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

s pripisom: "Prijava na XII. Pitamičevo tekmovanje"

ali tako, da prijavnico in izjavo o samostojnem delu, ki ju elektronsko podpišejo vsi člani ekipe, skupaj s kopijami potrdil o vpisu v študijskem letu 2023/2024 pošljete na elektronski naslov: pitamicevotekmovanje@gmail.com.

II. Obvezna priloga za vsakega člana ekipe

Kopija potrdila o vpisu v študijskem letu 2023/2024 ali potrdilo fakultete, da je član ekipe v študijskem letu 2023/2024 vpisan na fakulteto.


III. Obvezna priloga za celotno ekipo