petek, 30. oktober 2015

Povzetek relevantnih informacij za PRIJAVO


Spoštovane bodoče tekmovalke in tekmovalci!

Za vas smo pripravili kratek izvleček vseh pomembnih informacij, ki jih potrebujete v tem trenutku za prijavo na Pitamičevo tekmovanje. 

Izvleček pravil postopka PRIJAVE na VII. Pitamičevo tekmovanje
Tekmovalce obveščamo, da je izvleček pravil le informativne narave. Naprošamo vas, da poleg izvlečka pravil v celoti in pozorno preberete tudi uradna pravila Pitamičevega tekmovanja.
SPLOŠNO
Na tekmovanju lahko sodeluje vsak študent, ki je vpisan na dodiplomski študij univerzitetnega programa ter I. in II. stopnje bolonjskega programa na pravni fakulteti v Republiki Sloveniji, ne glede na status.
Študenti se  na tekmovanje prijavijo kot ekipa.
Ekipa je sestavljena iz treh študentov.
Ekipa se prijavi z oddajo pravilno izpolnjenega obrazca, ki je priložen pravilom tekmovanja in objavljen na spletni strani tekmovanja. Prijava je dokončna, ko Organizacijski odbor prijavo prejme.
Obrazec mora biti:
  • poslan priporočeno po pošti,
  • na naslov »Pitamičevo tekmovanje študentov prava, Pravna fakulteta UL, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana« s pripisom »Prijava na VII. Pitamičevo tekmovanje«,
  • do izteka roka, ki je določen v koledarju dogodkov in je objavljen na spletni strani tekmovanja (3. november 2015)
Priloge k prijavi:
  • kopije potrdil o vpisu ali potrdilo fakultete, da so člani ekipe vpisani na fakulteto,
  • izjava o samostojnem delu in o seznanjenosti s pravili tekmovanja, ki jo podpišejo vsi člani ekipe.
SPREMEMBA SESTAVE EKIPE
Spreminjanje ekipe po zaključeni prijavi ni dovoljeno.
Organizacijski odbor lahko v posebej utemeljenih primerih izjemoma dopusti spremembo ekipe po zaključeni prijavi.
V primeru izstopa člana iz ekipe, lahko ekipa na tekmovanju še naprej sodeluje le, če nemudoma po izstopu svojega člana predlaga vstop druge osebe in če Organizacijski odbor s tem soglaša. V tem primeru ekipa Organizacijskemu odboru nemudoma pošlje novo prijavnico in dodatno, s strani novega tekmovalca podpisano izjavo o samostojnem delu in o seznanjenosti s pravili tekmovanja.
POJASNILA
Predstavnik ekipe lahko Organizacijskemu odboru pošlje prošnjo za pojasnila kadarkoli, vendar ne kasneje kot teden dni pred iztekom roka za oddajo pisnih izdelkov.
Prošnja za pojasnila se lahko nanaša na pravila in potek tekmovanja ali na primer, ko nejasnosti ekipo ovirajo pri oblikovanju memoranduma ali odgovora na memorandum.

Ni komentarjev:

Objavite komentar