sreda, 27. november 2019


Vprašanja in odgovori

1. V prilogi k Poslovniku ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki obravnava obvezno vsebino vloge za zahtevo za oceno ustavnosti oz. zakonitosti, so kot obvezna sestavina vloge navedena osebna imena poslancev, ki vlagajo zahtevo. Glede na to, da imena poslancev niso podana nas zanima, ali se od nas pričakuje da imena ‘abstrahiramo’ v besedno zvezo ‘osebna imena poslancev’, ali je v tem primeru ustrezno postopati kako drugače?

Glede na to, da ste tekmovalci ob smiselni uporabi določb o sestavinah vloge vezani tudi na določbe Pravil tekmovanja glede anonimnosti tekmovalcev, je Vaš predlog z abstrahiranjem primeren. 


2. V prilogi k poslovniku ustavnega sodišča RS, ki obravnava obvezno vsebino vloge za oceno ustavnosti, je določeno, da mora zahteva vsebovati številko Uradnega lista Republike Slovenije ali drugega uradnega glasila, v katerem je izpodbijani predpis objavljen. Zanima nas, kako lahko to rešimo, glede na to, da je to fiktiven zakon, v katerem te številke ni.

Vse obvezne sestavine vloge, ki jih ni mogoče zapolniti z dostopnimi podatki, naj ekipe abstrahirajo na način, ki je skladen s Pravili tekmovanja glede anonimnosti tekmovalcev.


3. Ali je poslanec odstopil v času med vložitvijo zahteve in vložitvijo odgovora na zahtevo?

Da, poslanec je odstopil po vložitvi zahteve in pred odgovorom na zahtevo.


4. Našo ekipo zanima kakšno pravno vrednost ima besedilo, ki je v primeru za letošnje tekmovanje postavljeno pred zakonske člene in se začne z naslovom Aktivna natalitetna politika. Gre morda za gradivo, ki je spremljalo sprejem zakona in se je zato nanj smiselno sklicevati?"

Besedilo tvori dejansko stanje primera. Ekipe se torej na navedbe v tem besedilu lahko sklicujejo kot na upoštevno dejansko stanje.

Ni komentarjev:

Objavite komentar